Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për Administratën Publike

Kuvendi me vendimin nr. 40/2022 ka ngritur nënkomisionin “Për administratën publike”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni është administrata publike.

 

Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si më poshtë: Ermonela Felaj - kryetare (PS), Saimir Korreshi – zëvendëskryetar (PD), Bardhyl Kollçaku - anëtar (PS), Lavdrim Krashi - anëtar (PS),  Hatixhe Konomi – anëtare (PS), Oerd Bylykbashi - anëtar (PD), Fatmir Mediu – anëtar (Aleanca për Ndryshim) 


Anëtarë zëvendësues: Fadil Nasufi – anëtar (PS), Ilir Topi - anëtar (PS), Gazmend Bardhi - anëtar (PD)