Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut

Kuvendi me vendimin nr. 39/2022 ka ngritur nënkomisionin “Për të drejtat e njeriut”, në përbërje të komisionit të përhershëm parlamentar për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut.

Fusha e përgjegjësisë së këtij nënkomisioni janë të drejtat e njeriut.


Nënkomisioni përbëhet nga 7 anëtarë si vijon: Toni Gogu - kryetar (PS), Dashnor Sula - zëvendëskryetar (PD), Xhemal Qefalia - anëtar (PS), Jurgis Çyrbja – anëtar (PS), Aurora Mara - anëtare (PS), Elda Hoti - anëtare (Aleanca për Ndryshim), Erisa Xhixho - anëtare (jashtë grupeve parlamentare).


Anëtarë zëvendësues: Klotilda Bushka - anëtare (PS), Etilda Gjonaj - anëtare (PS), Dhurata Çupi – anëtare (PD).