Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin

Kuvendi me vendimin nr. 41/2022  ka ngritur Nënkomisionin për Diasporën dhe Migracionin në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Politikën e Jashtme.

Objekti dhe fusha e përgjegjësisë së këtij Nënkomisioni janë çështjet e diasporës dhe fenomenit migrator të Shqipërisë.


Përbërja aktuale është si vijon: Lavdrim Krrashi – kryetar (grupi parlamentar PS), Kreshnik Çollaku - zëvendëskryetar (grupi parlamentar PD), Etjen Xhafaj – anëtar (grupi parlamentar PS), Hatixhe Konomi – anëtare (grupi parlamentar PS), Tomor Alizoti - anëtar (grupi parlamentar PD)

Anëtarë zëvendësues janë: Besian Ajazi (grupi parlamentar PS), Petro Koçi (grupi parlamentar PS), Greta Bardeli (grupi parlamentar PD)