Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021

Komisioni hetimor për kontrollin e veprimtarisë së organeve të administratës publike dhe pushtetit vendor për të verifikuar përdorimin e burimeve të administratës shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 25 prillit 2021


II. Objekti i punës së komisionit hetimor është:

1.   Verifikimi i përdorimit të të dhënave personale për qëllime elektorale;

2.   Verifikimi i përdorimit të fondeve publike për qëllime elektorale, duke përfshirë edhe shpërblimin e dëmeve nga tërmeti i vitit 2019;

3.   Verifikimi i përdorimit të procesit të legalizimeve të ndërtimeve informale për qëllime elektorale;

4.   Verifikimi i punësimeve në administratën publike për qëllime elektorale