Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e dy kandidatëve në organet e Vetting-ut

                    Komisioni parlamentar Ad Hoc është ngritur me vendimin nr. 60/2021 të Kuvendit për përzgjedhjen e kandidatëve për anëtarë zëvendësues për pozicionet Komisioner të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit dhe Komisioner Publik.


Përbërja e komisionit është si vijon:

Ulsi Manja - kryetar (grupi parlamentar PS), Myslim Murrizi - nënkryetar (grupi parlamentar “Demokrat”), Klotilda Bushka – anëtare (grupi parlamentar PS), Alket Hyseni - anëtar (grupi parlamentar PS), Adnor Shameti - anëtar (grupi parlamentar PS), Vasilika Hysi - anëtare (grupi parlamentar PS), Elena Xhina - anëtare (grupi parlamentar PS), Nimet Musai - anëtar (grupi parlamentar “I Pavarur”), Edmond Stojku - anëtar (jashtë grupeve parlamentare),  Arlind Çaçani - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Halil Jakimi - anëtar (grupi parlamentar “Demokrat”), Klajdi Qama - anëtar (jashtë grupeve parlamentare).

 

Anëtarë zëvendësues:

             Edmond Leka (grupi parlamentar PS),  Arben Elezi (grupi parlamentar “Demokrat”)