Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Arsimi në çdo nivel, kultura, rinia, shkenca, sportet, media e shkruar dhe vizive si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.

Përbërja është si vijon:

Kryesia e komisionit: Flutura Açka - Kryetare (PD), Petro Koçi - Zëvendëskryetar (PS), Besion Ajazi - Sekretar (PS).

AnëtarëEduard Ndreca (Grupi parlamentar PS), Teuta Ramaj (Grupi parlamentar PS), Lindita Buxheli (Grupi parlamentar PS), Ilir Topi (Grupi parlamentar PS), Blerina Gjylameti (Grupi parlamentar PS), Florenc Spaho (Grupi parlamentar PS), Desantila Tahiraj  (Grupi parlamentar PS), Enslemvera Zake (Grupi parlamentar PS), Meri Markiçi (Jashtë grupeve parlamentare), Agron Gjekmarkaj (Grupi parlamentar PD), Luçiano Boçi (Grupi parlamentar PD), Ina Zhupa (Grupi parlamentar PD), Andia Ulliri (Grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim), Eralda Bano Tase (Grupi parlamentar PD), Merita Bakiu (Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim), Kastriot Piroli (Grupi parlamentar PD)

Anëtarët zëvendësues: Fadil Nasufi (Grupi parlamentar PS), Ismet Beqiraj (Grupi parlamentar PS), Luljeta Bozo (Grupi parlamentar PS), Lavdrim Krrashi (Grupi parlamentar PS), Ilir Metaj (Grupi parlamentar PS), Sorina Koti (Grupi parlamentar PD), Arbi Agalliu (Grupi parlamentar PD)