Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Bujqësia, industria, telekomunikacionet, turizimi, rregullimi i territorit, tregtia dhe mbrojtja e mjedisit. Përbërja është si më poshtë vijon: Eduard Shalsi – kryetar (PS), Florion Mima – zëvendëskryetar (PD), Besnik Baraj – sekretar (PS), Ilir Beqaj – anëtar (PS), Gjetan Gjetani – anëtar (I pavarur), Rrahman Rraja – anëtar (PS), Eglantina Gjermeni – anëtare (PS), Andrea Marto – anëtar (PS), Rakip Suli – anëtar (PS), Tatiana Nurçe – anëtare (PS), Ilir Ndraxhi – anëtar (PS), Endri Hasa – anëtar (PD), Lorenc Luka – anëtar (PD), Izmira Ulqinaku – anëtare (PD), Hekuran Hoxhalli – anëtar (PR), Robert Bitri – anëtar (I pavarur), Agron Çela – anëtar (LSI), Lefter Koka – anëtar (LSI), Dritan Bici – anëtar (I pavarur). Anëtarët zëvendësues janë: Edmond Leka (PS), Fadil Nasufi (PS), Vullnet Sinaj (PS), Andon Frrokaj (PD), Agron Shehaj (PD), Endrit Braimllari (LSI), Edmond Panariti (LSI), Viktor Tushaj (LSI).