Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin

Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta.

Fushat e përgjegjësisë: Bujqësia, industria, telekomunikacionet, turizimi, rregullimi i territorit, tregtia dhe mbrojtja e mjedisit si dhe çështjet e agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara dhe zbatimi i angazhimeve që rrjedhin prej saj.


Përbërja aktuale është si më poshtë vijon: 

Kryesia e komisionit: Arben Pëllumbi  - Kryetar (PS), Helidon Bushati - Zëvendëskryetar (PD), Fadil Nasufi - Zëvendëskryetar (PS), Laert Duraj - Sekretar (PS).


Anëtarë: Tatiana Piro (Grupi parlamentar PS), Luljeta Bozo (Grupi parlamentar PS), Ismet Beqiraj (Grupi parlamentar PS), Anduel Tahiraj  (Grupi parlamentar PS), Ilir Ndraxhi (Grupi parlamentar PS), Rrahman Rraja (Grupi parlamentar PS), Baftjar Zeqaj (Grupi parlamentar PS), Benet Beci (Grupi parlamentar PS), Flamur Hoxha (Grupi parlamentar PD), Fatjon Veizaj (Grupi parlamentar PD), Lefter Gështenja (Grupi parlamentar PD), Zef Hila (Grupi parlamentar PD), Ramadan Likaj Grupi parlamentar PD) Xhelal Mziu - (Grupi parlamentar PD), Agron Duka (Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim), Nusret Avdulla (Grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim)


Anëtarët zëvendësuesIlirian Pendavinji (Grupi parlamentar PS),  Pranvera Resulaj (Grupi parlamentar PS), Luan Duzha (Grupi parlamentar PS). Ornaldo Rakipi (Grupi parlamentar PS), Ilda Dhori (Grupi parlamentar Demokraci dhe Integrim), Edmond Spaho (Grupi parlamentar PD)