Komisioni për Politikën e Jashtme

Komisioni për Politikën e Jashtme shqyrton brenda fushave të përgjegjësisë projektligjet, projektvendimet dhe çështjet e tjera që paraqiten në Kuvend, kryen studime për efektivitetin e ligjeve në fuqi, ndjek zbatimin e ligjeve dhe kontrollon veprimtarinë e ministrive dhe të organeve të tjera qendrore, duke i propozuar Kuvendit ose Këshillit të Ministrave marrjen e masave përkatëse, si dhe propozon për miratim në Kuvend projektligje, projektdeklarata ose projektrezoluta. Fushat e përgjegjësisë: Politika e jashtme, marrëdhëniet dhe bashkëpunimi ndërkombëtar, si dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare.

Përbërja është si vijon: Mimi Kodheli - kryetare (PS), Vakant - Zëvendëskryetar (PD/LSI), Vakant - Zëvendëskryetar (PS), Elona Hoxha - sekretare (PS), Andrea Marto - anëtar (PS), Ervin Bushati - anëtar (PS), Adnor Shameti - anëtar (PS), Alket Hyseni - anëtar (PS), Ditmir Bushati - anëtar (PS), Reme Lala - anëtare (E pavarur), Evis Kushi - anëtare (PS), Eglantina Gjermeni - anëtare (PS), Vasilika Hysi - anëtare (PS), Rudina Hajdari - anëtare (Demokrat), Ligoraq Karamelo - anëtar (jashtë grupeve), Vakant - anëtar, Vakant - anëtar, Edlira Hyseni - anëtar (Grupi Parlamentar "I Pavarur").

Anëtarët zëvendësues janë: Bashkim Fino (PS), Ilir Xhakolli (PS), Xhemal Qefalia (PS).