Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Sekretariati për Marrëdheniet me Jashtë

Sekretariati për Marrëdhëniet me Jashtë përbëhet nga 3 deputetë. Përbërja miratohet nga Kuvendi me votim të hapur me propozim të Kryetarit të Kuvendit, pas këshillimeve me kryetarët e grupeve parlamentare. Sekretari i Sekretariatit, në përputhje me detyrat e caktuara nga Byroja, drejton sekretariatin. Ai informon rregullisht Kryetarin dhe Byronë e Kuvendit për veprimtarinë e Sekretariatit përkatës.

 

Përbërja aktuale është si vijon: Taulant Balla - Sekretar (PS), Mimi Kodheli - Anëtare (PS), Kreshnik Çollaku - Anëtar (PD)

 

Anëtar zëvendësues: Etjen Xhafaj (PS).