Struktura Kryetari Zëvendëskryetarët Byroja e kuvendit

Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën

Sekretariati për Procedurat, Votimet dhe Etikën përbëhet nga 5 deputetë. Përbërja miratohet nga Kuvendi me votim të hapur me propozim të Kryetarit të Kuvendit, pas këshillimeve me kryetarët e grupeve parlamentare. Sekretari i Sekretariatit, në përputhje me detyrat e caktuara nga Byroja, drejton sekretariatin. Ai informon rregullisht Kryetarin dhe Byronë e Kuvendit për veprimtarinë e sekretariatit përkatës.

 

Përbërja aktuale është si vijon: Klotilda Bushka - Sekretare  për Procedurat, Votimet dhe Etikën (PS), Klevis Xhoxhi - Anëtar (PS), Aurora Mara - Anëtare (PS), Bledion Nallbati (PD), Saimir Korreshi - Anëtar (PD)

 

Anëtar zëvendësues: Jurgis Çyrbja (PS)