Rendet e ditës për “Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së”