Rendet e ditës për “Komisioni hetimor për pajisjen e z. Gent Cakaj me çertifikatë sigurie.”