Rendet e ditës për “Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë”

E mërkurë, datë 27.01.2021, ora 12:30
27/01/2021
E mërkurë, datë 16.09.2020, ora 11:30
16/09/2020
E premte, datë 24.01.2020
24/01/2020
Nënkomisioni për mbikqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
13/09/2019
Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
06/02/2019