Programi i Punës për “Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e dy kandidatëve në organet e Vetting-ut”