Programi i Punës për “Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut”

Program pune, 22 qershor - 30 korrik 2020
6/21/2020
Program Pune 2 - 31 tetor 2019
2/10/2019
Program pune për periudhën 10.05.2018 - 30.07.2018
5/10/2018