Programi i Punës për “Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik”

Program pune për periudhën 5 - 30 shtator 2022
9/5/2022
Program pune per periudhen 20 qershor - 8 korrik 2022
7/8/2022
Program pune për periudhën 30 maj - 17 qershor 2022
6/6/2022
Program pune per periudhen 6 - 27 maj 2022
5/9/2022
Program pune per periudhen 18 prill - 6 maj 2022
4/19/2022