Programi i Punës për “Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë”

Program pune për periudhën 05.09.2022 - 30.09.2022
9/5/2022
Program pune për periudhën 11.07.2022 - 28.07.2022
7/11/2022
Program pune për periudhën 20.06.2022 - 08.07.2022
6/20/2022
Program pune për periudhën 30.05.2022 - 17.06.2022
5/30/2022
Program pune për periudhën 09.05.2022 - 27.05.2022
5/9/2022