Programi i Punës për “Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin”

Program pune për periudhën 11 - 29 korrik 2022
7/11/2022
Program pune për periudhën 20 qershor - 8 korrik 2022
6/20/2022
Program pune për periudhën 30 maj - 17 qershor 2022
5/30/2022
Program pune për periudhën 9 - 27 maj 2022
5/9/2022
Program pune për periudhën 18 prill - 6 maj 2022
4/18/2022