Programi i Punës për “Komisioni për Sigurinë Kombëtare”

Kalendar i punimeve të Komisionit për periudhën 30 Maj - 17 Qershor 2021
6/8/2022
Programi i Punës së Komisionit për periudhën 18 prill - 27 maj 2022
4/19/2022
Kalendar i punimeve të komisionit për periudhën 18 prill - 06 maj 2022
4/18/2022
Kalendar i punimeve të Komisionit për periudhën 1-22 shkurt 2022
2/4/2022
Kalendar i punimeve të Komisionit për periudhën18 nëntor - 9 dhjetor 2021
11/23/2021