PROJEKTVENDIM “PËR SHQYRTIMIN ME PROCEDURË TË PËRSHPEJTUAR TË PROJEKTLIGJIT “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 34/2019 “PËR ADMINISTRIMIN E PASURIVE TË SEKUESTRUARA E TË KONFISKUARA”Tipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 06/02/2020
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Statusi: Miratuar
Kërkesa:
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës:
Fletë votimi: Shiko dokumentin
Akti i miratuar: Shiko dokumentin