DEKRET I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS ME NR. 11229, DATË 17.7.2019 “PËR PROPOZIMIN E KRYETARIT TË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT”Tipi i projektit: Projektvendim
Datë depozitimi: 17/07/2019
Propozuesi: Presidenti i Republikës
Statusi: Rrëzuar
Kërkesa:
Projekti: Shiko dokumentin
Raporti i komisionit përgjegjës:
Fletë votimi: Shiko dokumentin
Akti i miratuar: Shiko dokumentin