Kërko për projektvendime, projektrezoluta apo projektdeklarata

Titulli i projektit
Tipi i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Statusi Tipi i projektit Propozuesi Datë depozitimi
1 PROJEKTVENDIM "PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE ZËVENDËSUES NË PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KUVENDIT" Miratuar Projektvendim Konferenca e Kryetarëve 23/09/2021
2 PROJEKTVENDIM "PËR CAKTIMIN E ANËTARËSISË SË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KUVENDIT" Miratuar Projektvendim Konferenca e Kryetarëve 23/09/2021
3 PROJEKTVENDIM “PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT POLITIK DHE PËRBËRJES SË KËSHILLIT TË MINISTRAVE” Miratuar Projektvendim Presidenti i Republikës 14/09/2021
4 PROJEKTVENDIM "PËR ZGJEDHJEN E BYROSË DHE PËRBËRJEN E SEKRETARIATEVE TË KUVENDIT" Miratuar Projektvendim Kryetar grupi parlamentar 13/09/2021
5 PROJEKTVENDIM "PËR CAKTIMIN E KRYESIVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KUVENDIT" Miratuar Projektvendim Kryetar grupi parlamentar 13/09/2021
6 PROJEKTVENDIM PËR NDRYSHIMIN E RENDIT TË DITËS SË SEANCËS PLENARE DATË 13.9.2021 Miratuar Projektvendim Kryetar grupi parlamentar 13/09/2021
7 PROJEKTVENDIM "PËR CAKTIMIN E ANËTARËVE ZËVENDËSUES NË PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KUVENDIT" Në procedurë Projektvendim Kryetar grupi parlamentar 13/09/2021
8 PROJEKTVENDIM "MBI PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR ANËTARË ZËVENDËSUES PËR POZICIONET KOMISIONER TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT DHE KOMISIONER PUBLIK" Miratuar Projektvendim Komisioni i posaçëm 02/07/2021
9 PROJEKTVENDIM "PËR EMËRIMIN NË DETYRË TË NJË ANËTARI TË KËSHILLIT TË STATISTIKAVE" Miratuar Projektvendim Institucion i pavarur 29/06/2021
10 PROJEKTVENDIM “PËR KRIJIMIN DHE PËRBËRJEN E KOMISIONIT AD HOC ME 12 ANËTARË TË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE PËR ANËTARË ZËVENDËSUES PËR POZICIONET KOMISIONER TË KOMISIONIT TË PAVARUR TË KUALIFIKIMIT DHE KOMISIONER PUBLIK” Miratuar Projektvendim Kryetar grupi parlamentar 23/06/2021