PROJEKTLIGJ "PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR"
Datë depozitimi: 14/07/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e përputhshmërisë:

Shiko dokumentin