PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 27/2018 “PËR TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË”
Datë depozitimi: 30/06/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin