AKT NORMATIV NR. 18, DATË 14.04.2021, “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 137/2020, “PËR BUXHETIN E VITIT 2021”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 16/04/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin