PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN Nr. 12/2018 "PËR VLERËSIMIN KALIMTAR DHE PERIODIK TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, GARDËS SË REPUBLIKËS DHE SHËRBIMIT PËR ÇËSHTJET E BRENDSHME DHE ANKESAT NË MINISTRINË E BRENDSHME”
Datë depozitimi: 12/02/2021
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin