PROJEKTLIGJ “PËR BUXHETIN E VITIT 2021"Aneksi 4 - Funksionet që financohen nga transferta specifike 2021

Aneksi 1- Formula e transfertës së pakushtëzuar 2021

Aneksi 2 -Kriteret e fondit rezervë të PV 2021
Aneksi 3-Fondi për Zhvillimin e Rajoneve 2021

Lista e Investimeve 2021-2023 pas KM 14.10.2020
Lista e njësive shpenzuese 2021

Tabela 3 -TP Bashkitë 2021
Tabela 1 - Buxheti 2021 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera

Tabela 1.1 - Buxheti 2022 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera
Tabela 1.2 - Buxheti 2023 institucionet me programe dhe shpenzimet e tjera

Tabela 2- Numri i punonjësve 2021 sipas institucioneve

Tabela 4 - Treguesit fiskalë

Tabela 5 shoqëruese - Shpenzimet e tjera 2021

Tabela 5 shoqëruese -Shpenzimet sipas institucioneve

Tabela 6 shoqëruese - Shpenzimet sipas funksioneve të Qeverisë

Tabela 3 - TP Qarqet 2021


Datë depozitimi: 19/10/2020
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Shtojca:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin

Amendamente 24 orë përpara seancës plenare:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Dekreti për rishqyrtim ligji:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës për rishqyrtimin e ligjit:

Shiko dokumentin

Dokument Votim i Deputetëve për Rikthimin:

Shiko dokumentin