PROJEKTLIGJI "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8417, DATË 21.10.1998 "KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË" TË NDRYSHUAR"".
Datë depozitimi: 15/06/2020
Statusi: Miratuar
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit përgjegjës:

Shiko dokumentin

Ligji i miratuar:

Shiko dokumentin

Votimi i deputetëve:

Shiko dokumentin