PROJEKTLIGJ "PËR URDHRIN E INXHINIERIT HIDROTEKNIK NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË"
Datë depozitimi: 06/02/2020
Statusi: Kthyer nismëtarit
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Raporti i komisionit për dhënie mendimi:

Shiko dokumentin