PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.7895, DATË 27.1.1995, “KODI PENAL I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË"”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 06/02/2020
Statusi: Kthyer nismëtarit
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Ligji ekzitues që amendohet:

Shiko dokumentin