Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK TË VITIT 2021" 14/07/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR INFORMACIONIN E KLASIFIKUAR" 14/07/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E BRENDSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, DHE QEVERISË SË MBRETËRISË SË BASHKUAR TË BRITANISË SË MADHE DHE IRLANDËS SË VERIUT, TË PËRFAQËSUAR NGA MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME, PËR SHKËMBIMIN E INFORMACIONIT PËR QËLLIME TË LIDHURA ME MIGRACIONIN" 07/07/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË TRAKTATIT TË ATLANTIKUT TË VERIUT PËR ADERIMIN E MBRETËRISË SË SUEDISË" 06/07/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
5 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E PROTOKOLLIT TË TRAKTATIT TË ATLANTIKUT TË VERIUT PËR ADERIMIN E REPUBLIKËS SË FINLANDËS" 06/07/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar
6 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 “KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” 01/07/2022 Deputet Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË EMIRATEVE TË BASHKUARA ARABE, PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E SIGURISË DHE LUFTËS KUNDËR TERRORIZMIT" 30/06/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA SHTESA NË LIGJIN NR. 27/2018 “PËR TRASHËGIMINË KULTURORE DHE MUZETË” 30/06/2022 Deputet Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR GAZET SERRË TË FLUORINUARA" 24/06/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ "PËR RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES, NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KONFEDERATËS ZVICERANE, PËR MBROJTJEN SHOQËRORE" 23/06/2022 Këshilli i Ministrave Miratuar