Lista e procesverbaleve për “Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 02.11.2021. Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
2 Procesverbal, datë 05.11.2021 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
3 Procesverbal, datë 10.11.2021 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
4 Procesverbal, datë 23.11.2021 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
5 Procesverbal, datë 7.12.2021 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
6 Procesverbal, date 19.1.2022 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
7 Procesverbal, datë 8.2.2022 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
8 Procesverbal, datë 9.2.2022 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
9 Procesverbal, datë 7.2.2022 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane
10 Procesverbal, datë 11.2.2022 Komisioni hetimor për impiantet e trajtimit të mbetjeve urbane