Lista e procesverbaleve për “Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, date 28.09.2020 Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së
2 Procesverbal, date 29.09.2020 Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së
3 Procesverbal, date 30.09.2020 Komisioni i posaçëm për përzgjedhjen e kandidaturave për organet drejtuese të KQZ-së