Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 21.09.2018 Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
2 Procesverbal, datë 01.10.2018 Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
3 Porcesverbal, datë 06.02.2019 Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
4 Procesverbal, datë 13.09.2019 Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë