Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 22.10.2014 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
2 Procesverbal, date 21.10.2014 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
3 Procesverbal, datë 21.12.2013 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
4 Procesverbal, date 11.12.2013 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
5 Procesverbal, date 10.05.2018 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
6 Procesverbal, datë 16.05.2018 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
7 Procesverbal, datë 12.12.2018 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
8 Raport Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
9 Procesverbal, datë 25.04.2019 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
10 Procesverbal, datë 15 prill 2019 Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut