Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 18.04.2018 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
2 Procesverbal, datë 01.10.2018 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
3 Procesverbal, datë 12.12.2018 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
4 Procesverbal, datë 12.02.2019 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
5 Procesverbal, datë 12.10.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
6 Procesverbal, datë 16.12.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
7 Procesverbal, datë 30.01.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
8 Procesverbal, datë 11.02.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
9 Procesverbal, datë 06.07.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas
10 Procesverbal, datë 15.07.2020 Nënkomisioni për barazinë gjinore dhe parandalimin e dhunës ndaj gruas