Lista e procesverbaleve për “Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin”

Kërko për procesverbale


Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, date 23 prill 2018 Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin
2 Procesverbal, date 16 korrik 2019 Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin
3 Procesverbal, date 18 shkurt 2020 Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin
4 Procesverbal, date 21 dhjetor 2020 Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin