RAPORT MBI RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË PRIVUAR NGA LIRIA NË INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE FUSHË-KRUJË, BURREL DHE DURRËS


Struktura: Nënkomisioni për të Drejtat e Njeriut
Procesverbal: RAPORT MBI RESPEKTIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE TË PRIVUAR NGA LIRIA NË INSTITUCIONET E EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE PENALE FUSHË-KRUJË, BURREL DHE DURRËS