Procesverbal, date 16 korrik 2019


Struktura: Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin
Procesverbal: Procesverbal, date 16 korrik 2019