Porcesverbal, datë 06.02.2019


Struktura: Nënkomisioni për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit për Vetting-un e Policisë
Procesverbal: Porcesverbal, datë 06.02.2019