Procesverbal, datë 17.11.2021


Struktura: Komisioni hetimor për zgjedhjet e 25 prillit 2021
Procesverbal: Procesverbal, datë 17.11.2021