Procesverbal, date 21 dhjetor 2020


Struktura: Nënkomisioni për diasporën dhe migracionin
Procesverbal: Procesverbal, date 21 dhjetor 2020