Kërko për procesverbale

Struktura

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, datë 22.12.2020 Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
2 Procesverbal, datë 20.01.2021 Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut
3 Procesverbal, datë 19.01.2021 Komisioni për Sigurinë Kombëtare
4 Procesverbal, datë 19.01.2021 Komisioni për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë
5 Procesverbal, datë 13.01.2021 Konferenca e Kryetarëve
6 Procesverbal, datë 23.11.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
7 Procesverbal, datë 04.01.2021 Seancë plenare
8 Procesverbal, datë 23.12.2020 Seancë plenare
9 Procesverbal, datë 22.12.2020 Komisioni për Sigurinë Kombëtare
10 Procesverbal, datë 22.12.2020 Komisioni për Integrimin Europian