Kërko për procesverbale

Struktura

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:Rezultatet e kërkimit

# Procesverbal Struktura
1 Procesverbal, date 27.07.2020 Seancë plenare
2 Procesverbal, datë 05.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
3 Procesverbal, datë 11.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
4 Procesverbal, datë 16.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
5 Procesverbal, datë 17.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
6 Procesverbal, datë 22.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
7 Procesverbal, datë 23.06.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
8 Procesverbal, datë 01.07.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
9 Procesverbal, date 06.07.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat
10 Procesverbal, datë 07.07.2020 Komisioni për Ekonominë dhe Financat