Komisioni Parlamentar për Sigurinë Kombëtare në bashkëpunimin me Qendrën për Bashkëpunimin për Siguri “RACVIAC” dhe Qëndra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura “DCAF” po zhvillojnë “Takimin vjetor të përfaqësuesve të Komisioneve të Sigurisë dhe Mbrojtjes nga Parlamentet e Evropës Juglindore” më datat, 4 - 6 nëntor 2019

  • Postuar më, 05/11/2019

Komisioni Parlamentar për Sigurinë Kombëtare në bashkëpunimin me Qendrën për Bashkëpunimin për Siguri “RACVIAC” dhe Qëndra e Gjenevës për Kontrollin Demokratik të Forcave të Armatosura “DCAF” po zhvillojnë “Takimin vjetor të përfaqësuesve të Komisioneve të Sigurisë dhe Mbrojtjes nga Parlamentet e Evropës Juglindore” më datat, 4 - 6 nëntor 2019. 

Në takim morën pjesë 65 përfaqësues nga Shqipëri, Maqedonia e Veriut,Mali i Zi, Bosnje Hercegovina,Serbia,Kroacia dhe Turqia.

Organizimi i kësaj konference në Shqipëri dhe tema e trajtuar u vlerësua si një ndihmë e çmuar në zhvillimin dhe çuarjen përpara të përgjegjësive  si dhe një rast shumë i mirë për t’u njohur dhe shkëmbyer eksperienca me vendet e Europës Juglindore, për të përfituar nga ekspertiza më e mirë që ofrojnë DCAF dhe RACVIAC  në fushën e sigurisë.Share