Anëtarë të komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut, vizitë informuese në zyrat rajonale të Avokatit të Popullit në Dropull dhe Sarandë

  • Postuar më, 20/09/2019


Share