Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin, zhvilloi një seancë dëgjimore me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko

  • Postuar më, 16/07/2019

Nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin, zhvilloi një seancë dëgjimore informuese me Ministrin e Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko lidhur  me veprimtarinë e Fondit Shqiptar të Zhvillimit te Diasporës, për vitin 2018. E ftuar ishte edhe drejtoresha e Fondit znj. Soana Jaupllari.

Kryetari i nënkomisionit z. Adnor Shameti, në fillim të mbledhjes tha se bazuar në nenin 102, pika 2 të Rregullores së Kuvendit, komisionet dhe nënkomisionet parlamentare kanë të drejtë të thërrasin në çdo kohë ministrat, për të dhënë shpjegime për probleme të fushave ku ata janë individualisht përgjegjës, si edhe për zbatimin e ligjeve, të vendimeve, rezolutave etj.

“Në këtë kuadër, nënkomisioni për Diasporën dhe Migracionin ka thirrur në seancë dëgjimore Fondin Shqiptar të Zhvillimit të Diasporës”,- theksoi z. Shameti.

Gjatë fjalës së tij, ministri Majko  u shpreh se Fondi është i detyruar të paraqesë raportin vjetor në komision duke qenë së është një institucion publik dhe jo administrativ i cili merret me mbulimin dhe koordinimin e projekteve për Diasporën.

“Pas miratimit të ligjit në parlament, janë kaluar të gjitha aktet nënligjore, është miratuar struktura dhe Këshilli i Ministrave ka miratuar projektin e parë, i cili i dha jetë edhe fillimit të punës së personelit fillestar të Fondit të Zhvillimit të Diasporës. Në raportin e depozituar keni informacion jo vetëm për aktet për miratimin e strukturës por edhe për veprimtarinë financiarë të detajuar lidhur me buxhetin që është shpenzuar gjatë vitit 2018.”,- tha ndër të tjera z. Majko.

Drejtoresha e Fondit znj. Soana Jaupllari paraqiti një pamje të përgjithshme të raportit vjetor, ku tha se sa i përket analizës financiare është e bazuar në sistemin raportues të pasqyrimit të të ardhurave dhe shpenzimeve dhe ka qenë konform kërkesave të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin. Gjithashtu znj. Jaupllarri tha se gjatë 2018 institucioni është angazhuar për të qenë pjesa e disa marrëveshjeve dhe memorandumeve të mirëkuptimit, ku një pjesë e të cilave është ende në proces negocimi midis palëve.

Pas paraqitjes së raportit vjetor të Fondit TË Zhvillimit të Diasporës për vitin 2018, anëtarët e komisionit vazhduan duke iu drejtuar pyetje të ftuarve dhe dhanë komentet e sugjerimet e tyre.

 


Share