Kuvendi i Shqipërisë dhe Fondacioni për Trafikun e Qenieve Njerëzore, konferencë ndërkombëtare për shkallën e trafikimit të qenieve njerëzore ne rajonin e Ballkanit dhe roli i parlamentareve në këtë drejtim

 • Postuar më, 26/09/2018


26 shtator 2018


Në mjediset e Kryesisë së Kuvendit u zhvillua sot  konferenca ndërkombëtare me qëllim kryesor, diskutimin për shkallën e trafikimit të qenieve njerëzore ne rajonin e Ballkanit dhe rolin e parlamentarëve në këtë drejtim, për të luftuar në një mënyrë sa më efikase dhe për të koordinuar këtë fenomen. Konferenca u organizua nga Kuvendi i Shqipërisë në bashkëpunim me Fondacionin Kundër Trafikimit të Personave me seli në Mbretërinë e Bashkuar. Gjithashtu, konferenca synoi krijimin e grupit shqiptar të deputetëve kundër trafikut të qenieve njerëzore, një grup informal mbi koordinimin dhe sensibilizimin e luftës kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Pjesëmarrës në aktivitet ishin 20 parlamentarë nga Mbretëria e Bashkuar, Italia, Greqia, Sllovenia, Serbia, Kosova, Maqedonia, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme dhe përfaqësues nga shoqëria civile. Aktiviteti u moderua nga deputetja e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Elona Gjebrea.


Znj. Gjebrea, në cilësinë dhe të moderatores, në hapje të aktivitetit theksoi se Shqipëria ia ka dalë më së miri, falë përmbushjes së reformave, që të dalë nga lista e zezë e Departamentit Amerikan të Shtetit. Deputetja e Partisë Socialiste e konsideroi me rëndësi të madhe bashkëpunimin mes vendeve të rajonit. “Krimi nuk njeh kufij”, - u shpreh znj. Elona Gjebrea, sipas së cilës fenomeni i trafikut të qenieve njerëzore mbetet i pamonitoruar në nivelet më të larta, si në nivel global, ashtu edhe lokal. “Është detyra jonë si përfaqësues të parlamenteve, ta konsiderojmë si shqetësim e të ngremë zërin tonë përballë këtij fenomeni. Fenomeni i trafikimit të personave kërkon një përgjigje serioze dhe profesionale, por më së shumti kërkon një reagim të përbashkët, bazuar në një frymë bashkëpunimi të të gjitha niveleve”, - u shpreh znj. Gjebrea.


Zëvendëskryetarja e Kuvendit, znj. Vasilika Hysi, u shpreh në fjalën e saj se në zbatim të rekomandimeve të GRETA-s, mekanizimit monitorues të Konventës së Këshillit të Evropës për trafikimin e qenieve njerëzore,  Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2013 bëri disa ndryshime në Kodin Penal lidhur trafikimin e qenieve njerëzore, duke përfshirë trafikimin e brendshëm, dënimin e përfitimin ose përdorimin e shërbimeve të ofruar nga personat e trafikuar, ashpërsimin e dënimeve për trafikimin e qenieve njerëzore,  ndryshime në ligjin “Për të huajt” lidhur me të drejtën e qëndrimit të viktimave të huaja të trafikimit, të drejtën e tyre për një rikthim, periudha e reflektimit dhe leja e qëndrimit. Si zhvillime me rëndësi, në të njëjtin drejtim, Zëvendëskryetarja e Kuvendit përmendi ndryshimet e bëra në vitin 2014 për të siguruar kujdesin shëndetësor pa pagesë për viktimat e trafikimit, ligjin për ndihmën juridike me ndryshimet e bëra në vitin 2013 dhe ligjin e ri për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, përmirësuan aksesin në asistencën ligjore për viktimat e trafikimit dhe mosdënimin e viktimave të trafikimit për veprat penale të kryera si rezultat i trafikimit. Kryefjalë të përpjekjeve të Kuvendit të Shqipërisë znj. Hysi konsideroi reformën në drejtësi. “Pjesë e kësaj reforme ishin ndryshime thelbësore lidhur me pozicionin e viktimës në procesin penal, ndihmën juridike, parandalimin e dhunës në familje si një nga faktorët që  nxit trafikimin, ofrimi i shërbimeve ligjore falas, përjashtimi nga pagimi i taksave dhe shpenzimeve gjyqësore, parashikimi në ligj që të ardhurat e konfiskuara nga trafikimi dhe krimi i organizuar të përdoren për kompesimin e viktimave, ofrimin e shërbimeve dhe krijimin e bizneseve sociale. Ndërtimi i një sistemi drejtësie efikase, profesioniste, të pastër nga korrupsioni dhe lidhjet me krimin e organizuar është një aspekt i angazhimit parlamentar, por ana tjetër është hartimi i ligjeve që përmirësojnë pozitën e grupeve të riskuara në shoqëri, parandalimi i ndikimit të faktorëve që mund të viktimizojnë grupe sociale për të qenë viktima të trafikimit dhe mbështetja e viktimave”, - ishin fjalët e Zëvendëskryetares së Kuvendit të Shqipërisë, znj. Vasilika Hysi.


Z. Vernon Coaker, deputet britanik, bashkëkryetari i grupit parlamentar për trafikimin në Mbretërinë Bashkuar dhe raportues për trafikimin e qenieve njerëzore në Këshillin e Evropës, shprehu falënderimet e tij për ftesën dhe mikpritjen e tij në këtë konferencë, për të cilën dha konsiderata vlerësuese të larta. Z. Coaker vlerësoi përpjekjen  e Shqipërisë kundër fenomenit të emigracionit dhe trafikut të paligjshëm. Deputeti britanik, në fjalën e tij, bëri një pasqyrim të gjendjes dhe problematikave të hasura në Britaninë e Madhe lidhur me problematikën e trafikimit të qenieve njerëzore. Z. Coaker, gjithashtu, shpjegoi mekanizmin përgjegjës të vendit të tij në luftën kundër trafikut. “Shpesh ne dështojmë ta shohim kriminalitetin e dukshëm në plan të parë”, u shpreh z.  Coaker, që solli përmes të dhënave numerike disa fakte të përmbysura që paraqiteshin sapo studimi i kriminalitetit shkonte në nivele më të thelluara.   Z. Coaker njohu konferencën edhe me shembullin britanik të grupit të deputetëve kundër trafikimit dhe ngriti edhe sugjerime konkrete për rastin shqiptar. Deputeti britanik kërkoi që të bëhej identifikim shkaqesh që çojnë në trafikim. “Nëse ne nuk zbulojmë thelbin e problemit, por vetëm prodhojmë legjislacion, jemi në sipërfaqe. Duhet ta njohim dimensionin e problemit ndaj jam i lumtur, që jam këtu me ju, sepse skllavërimi modern është ndërkombëtar dhe si rezultat ka nevojë për përpjekje ndërkombëtare”, - u shpreh z. Vernon Coaker.

Z. Anthony Steen, kryetar i Fondacionit për Trafikimin e Qenieve Njerëzore, theksoi rëndësinë e përpjekjeve të përbashkëta nga të gjithë të pranishmit për të luftuar “skllavërinë e kohëve moderne”. Z. Steen shpjegoi ndryshimin e emërtimit në Britani të konceptit të skllavërisë së kohëve moderne me “trafikimin e qenieve njerëzore”. Z. Steen e konsideroi një çështje jopartiake, që duhej debatuar rregullisht në parlamentin shqiptar, këtë fenomen. Z. Anthony Steen kërkoi që të shihej përtej statistikave, edhe kur në plan të parë ato flasin për mungesën e këtij fenomeni.  “Skllavëria moderne është e fshehur, e vështirë të zbulohet dhe askush s’e di ku ndodh. E tillë është natyra e saj: e padukshme, jo e lehtë ta zbulosh me të parën. Shumë njerëz vijnë dhe e lënë vendin ilegalisht”, -ishin fjalët e kryetarit të Fondacionit, që vijoi duke thënë se: “Nuk duhet ta shohim skllavërinë si njerëz te lidhur me zinxhir, por një skllavëri psikologjike. Persona që janë skllavëruar nga persona të korruptuar e kriminelë. Bëhet fjalë për këtë marrëdhënie ku njerëzit mbahen në një presion psikologjik”. Z. Steen evidentoi edhe një problematikë tjetër lidhur me fenomenin: frikën e viktimave për të dhënë prova në procese gjyqësore. Në përfundim të fjalës së tij, z. Steen kërkoi bashkërendimin e përpjekjeve të parlamentarëve dhe shoqërisë civile për ta luftuar bashkërisht këtë çështje.


Znj. Dhurata Çupi, në fjalën e saj, e vendosi theksin te pesha negative që ka ky fenomen negativ në Shqipëri. Sipas znj. Çupi, trafikuesi ndjehet më i mbrojtur se viktimat. Znj. Çupi e konsideroi të dështuar politikën e ndjekur deri më tani në luftën kundër trafikimit, duke ia bërë me dije konferencës shifrat që dispononte.  “Jemi në një situatë që sot nuk kemi një strukturë të posaçme për të ndjekur ecurinë dhe mbrojtjen nga trafikimi. Vite më parë kishte një zëvendësministër përgjegjës vetëm për trafikimin, me varësi direkte një strukturë me personel dhe koordinator në luftën kundër trafikimit. Shqipëria ka patur një periudhë ku nuk ishte më në statistikat ndërkombëtare për trafikimin. Sot nuk ka një përgjegjësi të dedikuar për trafikimin. Nuk ka një koordinator e nuk ka asnjë strukturë në administratën publike, që të merret me këtë çështje”, ngriti si problematikë në fjalën e saj znj. Çupi, kryetare e Aleancës së Grave Deputete dhe deputete e Partisë Demokratike.  


Pjesë e diskutimeve të sesionit të parë të konferencës, sesionit hapës, u bënë edhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, znj. Ermonela Felaj, z. Pjerin Ndreu, znj. Albana Vokshi dhe znj. Jorida Tabaku.


Konferenca vijoi punimet e saj me tre sesione të tjera: (i) diskutimin për trafikimin e qenieve njerëzore, (ii) trafikimin e qenieve njerëzore nga Evropa, (iii) diskutimet për mundësinë e bashkëpunimit mes parlamentarëve. Në përfundim të konferencës së mbajtur në Kryesinë e Kuvendit, parlamentarët nënshkruan një deklaratë zotimi të përbashkët dhe një marrëveshje bashkëpunimi në luftën kundër këtij fenomeni.

 


Deklarata e Seminarit Parlamentar në Tiranë

26 shtator 2018

Krijimi i një Rrjeti Evropian Parlamentarësh për Luftën ndaj Trafikimit të Qenieve Njerëzore si një Skllavëri e Ditëve Moderne

 

Sfondi

1. Parlamentet dhe parlamentarët kanë forcën dhe ndikimin për të pakësuar, nëse jo për të parandaluar, të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore, duke ndërgjegjësuar publikun dhe duke bërë ligjet e duhura për të ndjekur penalisht kriminelët dhe për të mbrojtur viktimat.

2. Parlamentarët mund të ndërmarrin një sërë hapash në nivel vendor, kombëtar dhe ndërkombëtar. Ata mund të bashkëpunojnë për të garantuar që Konventa e Këshillit të Evropës për Masat kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe Direktiva e BE-së për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit dhe Mbrojtjen e Viktimave, të miratohen më gjerësisht dhe të zbatohen më mirë. 

3. Pjesëmarrësit në këtë Seminar kërkojnë një gamë qasjesh të ndryshme për të trajtuar skllavërinë e ditëve moderne, kryesisht në varësi të faktit nëse janë vend origjine, tranziti apo destinacioni. Bashkëpunimi është penguar nga mungesa e mundësisë që parlamentarët të takohen me njëri tjetrin dhe të kuptojnë e diskutojnë situatat e tyre të ndryshme. 

4. Ndërgjegjësimi i publikut për trafikimin e qenieve njerëzore, përfshi shfrytëzimin e punës dhe kriminalitetin e detyruar, si dhe trafikimin për shfrytëzim seksual, është shtuar në dy dekadat e fundit. Qytetarët evropianë kërkojnë që këto krime të trajtohen më mirë dhe më me efektivitet dhe që viktimat të trajtohen në mënyrë më të drejtë dhe më me dhembshuri. Është detyrë dhe përgjegjësi e të gjithë parlamentarëve që kjo të ndodhë.

Deklaratë

Ne, deputetë që mblidhemi në Ballkanin Perëndimor dhe pjesëmarrës nga institucione qeveritare, organizata jo-qeveritare dhe të shoqërisë civile, njohim se:

 1. Detyrimet evropiane për të parandaluar, mbrojtur dhe ndjekur penalisht trafikimin e qenieve njerëzore kërkojnë që të gjithë parlamentarët të informohen më mirë për nivelin dhe shtrirjen e skllavërisë së ditëve moderne dhe të tjerave, duke i bërë kështu qeveritë e tyre më llogaridhënëse.
 2. Parlamentarët duhet të jenë më të ndërgjegjësuar për Konventën e Këshillit të Evropës për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore dhe Direktivën pasuese të BE-së, si dhe rëndësinë e lehtësimit të shkëmbimit të informacionit ndër-kufitar, hetimeve të përbashkëta, mbështetjen e viktimave, ndjekjen penale dhe ekstradimin.  
 3. Nevoja për masa të veçanta kërkohet për të mbrojtur të gjithë fëmijët dhe për të plotësuar detyrimet e Konventës së Kombëve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijëve, Konventës së Këshillit të Evropës kundër Shfrytëzimit Seksual dhe Abuzimit me Fëmijët, Direktivës së BE-së kundër Shfrytëzimit Seksual dhe Abuzimit me Fëmijët, dhe Konventës ILO 182 mbi Format më të Këqija të Punës së Fëmijëve.
 4. Të gjithë pjesëmarrësit në këtë seminar dhe parlamentet e tyre duhet të pasqyrojnë prioritetet e përcaktuara në Strategjinë e BE-së drejt Çrrënjosjes së Trafikimit të Qenieve Njerëzore 2012-2016. Për këtë duhet të:

·         Punohet më ngushtë me organizatat e shoqërisë civile – përfshi organizatat jo-qeveritare active, që punojnë me personat e trafikuar – veçanërisht për të gjitha nismat ligj-bërëse, në fushatat informative dhe ndërgjegjësuese, programet e hulumtimit dhe arsimit dhe në trajnime, si dhe për monitorimin dhe vlerësimin e ndikimit të të gjitha masave anti-trafik. 

·         Rritet koordinimi dhe bashkëpunimi mes aktorëve kryesorë për të garantuar përputhshmërinë e politikave.

·         Rriten njohuritë dhe përgjigjet efektive ndaj shqetësimeve të reja që lidhen me të gjitha format e trafikimit të qenieve njerëzore, përfshi trafikimin e fëmijëve.

Në veçanti parlamentarët në këtë seminar dëshirojnë të promovojnë:

 1. Grupet parlamentare kundër trafikimit brenda strukturave parlamentare ekzistuese, ose veçmas tyre:
 • për ti bërë qeveritë përkatëse më llogaridhënëse në reagimet e tyre ndaj trafikimit të qenieve njerëzore, duke garantuar zbatimin e duhur dhe në kohë të masave ekzistuese anti-trafikim, duke identifikuar hendeqet në përputhje me tendencat që ndryshojnë dhe duke propozuar zgjidhje të mundshme. Këto grupe bashkëpunojnë me organizata jo-qeveritare dhe të shoqërisë civile për të garantuar shkëmbimin korrekt të informacionit. Të angazhohen më shumë me të gjitha format e medias duke ndërgjegjësuar më mirë për trafikimin e qenieve njerëzore.

 

 1. Bashkëpunimin efektiv dhe më të shpeshtë ndër-kufitar dhe rajonal
 • për të rritur bashkëpunimin përmes zhvillimit të marrëdhënieve të punës me parlamentet evropiane dhe mes tyre, zbatimit të ligjit, organizatave ligjore, gjyqësore dhe të shoqërisë civile.
 • për të eksploruar një përdorim më të madh të rrjeteve nën-rajonale, veçanërisht për Ballkanin Perëndimor, duke nxitur kështu dialog të vazhdueshëm parlamentar dhe shkëmbim të informacionit dhe të praktikave më të mira.

 

 1. Grumbullimin e vazhdueshëm të të dhënave dhe një sistem harte pan-evropiane
 • për të luftuar për harmonizim më të mirë dhe më gjithëpërfshirës të të dhënave kudo në Evropë.

 

 1. Një organizatë ose një individ për të kryer detyrat e një raporteri kombëtar
 • për të garantuar monitorimin dhe zbatimin e pavarur të Ligjeve kombëtare, si dhe instrumentët evropianë dhe ndërkombëtarë për të ndjekur, mbrojtur dhe parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore.
 • për të garantuar që buxhetet kombëtare të pasqyrojnë nevojën për financim më të mirë për mbështetjen dhe rehabilitimin e viktimave, për parandalim, zbatim të ligjit, riatdhesim kur është e nevojshme dhe trajnim të vazhdueshëm të profesionistëve.

 

Ky seminar miraton plotësisht krijimin e një grupi parlamentar rajonal të Ballkanit Perëndimor, për krijimin e të cilit fillimisht është ofruar Fondacioni i Trafikimit të Qenieve Njerëzore dhe më pas u paraqit nga një prej grupeve parlamentare të trafikimit, me qëllim shkëmbimin dhe grumbullimin më mirë të të dhënave dhe për të kuptuar më mirë fenomenin.

 


Fjala e plotë e Zëvendëskryetares së Kuvendit të Shqipërisë, Vasilika Hysi, në seminarin ndërkombëtar të organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe grupi për luftën kundër trafikimit të qënieve njerëzore 

Të nderuar kolegë dhe kolege deputetë, miq të ardhur nga parlamentet e vendeve të rajonit  e më gjerë,

Të nderuar kolegë dhe kolegë, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë,

Të nderuar pjesëmarrës të trupit diplomatik dhe organizatave ndërkombëtare,

Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile,

Të nderuar përfaqësues të medias dhe gjithë stafit mbështetës të kësaj konference,

 

Me lejoni T’ju uroj pjesëmarrjen miqve të ardhur nga larg dhe vendet e rajonit për të qenë bashkë dhe diskutuar në këtë konference çështje që lidhen me parandalimin dhe luftimin e skllavërisë moderne në ditët tona. Kuvendi i Shqipërisë ndihet i vlerësuar që është mikpritësi dhe bashkëorganizatori i kësaj Konference.

Disa vite më pare, miq të Parlamentit britanik dhe anëtarë të Fondacionit për Trafikimin e Qënieve Njerëzore në Britaninë e Bashkuar vizituan parlamentin shqiptar dhe diskutuan me deputetë/e shqiptarë mundësinë e bashkëpunimit mes parlamentarëve të vendeve të rajonit për të kontribuar në parandalimin e trafikimit në  rajonin e Ballkanit Perëndimor, në Shqipëri dhe vendet e tjera ku trafikohet viktimat si dhe për mundësinë e zbatimit të programeve për mbështetjen e viktimave të riatdhesuara.

Sot, falë angazhimit të koleges, znj. Gjebrea u bë e mundur që Kuvendi i Shqipërisë të mirëpresë  parlamentarë nga vende të ndryshme dhe nga Mbretëria e Bashkuar por edhe të diskutojmë së bashku për nisma konkrete për të luftuar më me efektivitet trafikimin e qënieve njerëzore, por më shumë për parandalimin e  tij  dhe  luftimin e faktorëve kriminogjenë që mundësojnë viktimizimin dhe trafikimin e qënieve njerëzore, qofshin burra ose gra, të rritur ose fëmijë.

 

Në raportin e tij të parë për Shqipërinë, GRETA, mekanizimi monitorues i Konventës të Këshillit të Europës për trafikimin e qënieve njerëzore bëri një numër rekomandimesh lidhur me trafikimin e qenieve njerëzore dhe u kërkoi autoriteteve shqiptare të adresojnë mangësitë që dalin nga mungesa e harmonizimit midis dispozitave të caktuara ligjore.

 

Në zbatim të rekomandimeve të GRETA-s, Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2013, bëri disa ndryshime në Kodin Penal lidhur trafikimin e qenieve njerëzore, duke përfshirë trafikimin e brendshëm, dënimin e përfitimin ose përdorimin e shërbimeve të ofruar nga personat e trafikuar, ashpërsimin e dënimeve për trafikimin e qenieve njerëzore,  ndryshime në ligjin “Për të huajt” lidhur me të drejtën e qëndrimit të viktimave të huaja të trafikimit, dhe në veçanti të drejtën e tyre për një rikthim dhe periudha e reflektimit dhe leja e qëndrimit.

 

Për një kohë të gjatë, viktimat e trafikimit gëzonin pak të drejta dhe pozita e tyre në procesin penal nuk ishte e rregulluar sipas standarteve ndërkombëtare të sanksionuara në konventat ku shteti shqiptar është palë. Ndryshimet e bëra në vitin 2014 për të siguruar kujdesin shëndetësor pa pagesë për viktimat e trafikimit, ligji për ndihmën juridike me ndryshimet e bëra në vitin 2013 dhe sot ligji i ri për ndihmën juridike të garantuar nga shteti, përmirësuan aksesin në asistencën ligjore për viktimat e trafikimit. Një tjetër zhvillim më rëndësi është mosdënimi i viktimave të trafikimit për veprat penale të kryera si rezultat i trafikimit.

 

Nuk do dëshiroja të ndalesha më shumë në rolin që luan Koordinatori Kombëtar Antitrafik dhe organizatat e shoqërisë civile në identifikimin, mbështetjen, rehabilitimin  e viktimave të trafikimit, pasi ata janë të pranishëm dhe do kenë mundësi të shprehen vet në këtë tryezë të nderuar, por me lejoni T’ju bëj me dije rolin e Kuvendit të Shqipërisë në këtë proces dhe mundësitë e bashkëpunimit në të ardhmen, në këndvështrim tim si zëvendëskryetare e Kuvendit dhe kryetare e Nënkomisionit për të Drejtat e Njeriut.

Reforma në drejtësi është kryefjala e Kuvendit të Shqipërisë dhe më gjerë. Pjesë e saj është drejtësia penale, krijimi i strukturave të specializuara për të luftuar krimin e organizuar dhe korrupsionin. Kjo reformë është aq e thellë sa ka shkaktuar pështjellime të mëdha, jo vetëm te personat e përfshirë në krim të organizuar, por edhe në radhët e  sistemit të drejtësisë dhe politikës.

Pjesë e kësaj reforme ishin ndryshime thelbësore lidhur me pozicionin e viktimës në procesin penal, ndihmën juridike, parandalimin e dhunës në familje si një nga faktorët që  nxit trafikimin, ofrimi i shërbimeve ligjore falas, përjashtimi nga pagimi i taksave dhe shpenzimeve gjyqësore, parashikimi në ligj që të ardhurat e konfiskuara nga trafikimi dhe krimi i organizuar të përdoren për kompesimin e viktimave, ofrimin e shërbimeve dhe krijimin e bizneseve sociale.

Ndërtimi i një sistemi drejtësie efikase, profesioniste, të pastër nga korrupsioni dhe lidhjet me krimin e organizuar është një aspekt i angazhimit parlamentar, por ana tjetër është hartimi i ligjeve që përmirësojnë pozitën e grupeve të riskuara në shoqëri, parandalimi i ndikimit të faktorëve që mund të viktimizojnë grupe sociale për të qenë viktima të trafikimit dhe mbështetja e viktimave.

Zbatimi i reformës në drejtësi është sfida e rradhës. Rritja e aftësive profesionale  jo vetëm e gjyqtarëve dhe prokurorëve, punonjësve të policisë, por edhe shërbimeve sociale, bashkërendimi  dhe funksionimi i mekanizmave referues është një sfidë tjetër që duhet përballuar me sukses.

Goditjet që po merr krimi i organizuar, falë punës së policisë së shtetit, aksionit “Forca e ligjit”, bashkëpunimit të suksesshëm  të agjensive ligjzbatuese shqiptare me ato evropiane dhe më gjerë kërkon  një përgjigje  të shpejtë me shërbime për viktimat dhe dëshmitarët e drejtësisë. Kuvendi  mund  dhe duhet të luajë rol në mbeshtetjen me burime njerëzore dhe buxhetet e nevojshme  në këtë fushë.

Miratimi i ligjit “Për strehimin social” është një hap me rëndësi në ofrimin e banesave të specializuara për viktimat e trafikimit dhe zbatimin e disa programeve sociale. Por, kjo nuk mjafton. Ligji ka nevojë të buxhetohet mjaftueshëm dhe të zbatohet në nivel vendor.

Miratimi i ligjit për të drejtat e fëmijës dhe mbrojtjen e tyre është një risi, por kemi ende shumë për të bërë për ngritjen e mekanizmave referues  dhe funksionimin efektivë të tyre për identifikimin e fëmijëve në rrezik për ri-trafikim raportim efektiv si dhe sigurimin e ndihmës dhe mbrojtjes së tyre sipas standarteve.

Lufta kundër informalitetit dhe shfrytëzimit të punës së zezë është sfida më e madhe në Shqipëri dhe të vendet e tjera. Nëse mekanizmat ligjore dhe institucionale për adresimin e migracionit të parregullt dhe parandalimin e informalitetit do të funksionojnë më mirë, numri i viktimave të trafikimit do të ulet ndjeshëm.

Mundësimi i zbatimit të sistemit të kujdestarisë për fëmijët viktima të trafikimit është ende larg asaj që kërkohet dhe duhet të zbatohet. Si parlamentarë, mund dhe duhet të kontribuojmë më shumë në këtë proces. Përvojat pozitive dhe mësimet e nxjerra nga vendet tuaj, të nderuar kolegë janë të mirëprituara.

Me qëllim adresimin e nevojave që kanë gratë, vajzat, fëmijët, për nxitjen e barazisë dhe mbrojtjen e tyre më të mirë, në Kuvend janë krijuar dy grupime ndërpartiake: Aleanca e Grave Deputete dhe grupi i deputeteve “Miqtë e fëmijëve”. Nesër, grupi i deputetevë miqtë e femijëve prezanton nismën për zgjidhjen njëherë e përgjithmonë të problemeve të rregjistrimit të fëmijëve që është një masë e rëndësishme për parandalimin e trafikimit  të fëmijëve. Me këtë rast me lejoni të falenderoj organizatat e shoqërisë civile dhe ato ndërkombëtare që draftuan këto ndryshime.

Të nderuar pjesëmarrës,

Krahas miratimit të ligjeve që parandalojnë dhe luftojnë më mirë skllavërinë moderne, funksioni i kontrollit parlamentar ka rëndësi. Me vjen mirë që Komisioni i Sigurisë Kombëtare drejtohet nga znj. Felaj, ish prokurore dhe me pervojë në fushën e drejtësisë penale. Veprimtaria e këtij komisioni ka njohur dimensione të reja, në këtë legjislaturë, duke forcuar kontrollin parlamentar dhe mundësuar jo vetëm buxhetim më të mirë për institucionet ligjzbatuese, por edhe duke ushtruar kontroll parlamentar më të mirë.

Krijimi i mekanizimit ndërinstitucional për ndjekjen sistematike të rekomandimeve të institucioneve të pavaruara kushtetuese dhe të krijuara me ligj, e drejtuar nga Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë është një mundësi më e mirë për të forcuar rolin e parlamentarëve  në parandalimin dhe luftimin e skllavërisë modern.

Krijimi i Nënkomisionit për Barazi Gjinore dhe Parandalimin e Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave dhe Nënkomisioni për të Dejtat e Njeriut mundësojnë një adresim në dinamikë të problematikë në këto fusha.

Grupi i grave parlamentare dhe i deputeteve “Miqtë e fëmijës” mund të kontribuojnë më shumë në adresimin dhe zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen gratë dhe vajzat në Shqipëri. Fakti që  znj Gjebrea, ish kordinatore kombëtare e antitrafikut është nënkryetare e Aleancës së Grave  Deputete është një mundësi e mirë për të  ndërmarrë nisma konkrete dhe forcuar rolin e parlamentarëve në  këtë proces.

Duke përfituar nga rasti që në këtë tryezë të nderuar kemi përfaqëues të parlamenteve të vendeve të ndryshme, do të kërkoja që të kontribuonin në forcimin e bashkëpunimit mes grupeve të miqësisë dhe të koordinojmë përpjekjet dhe nismat për parandalimin e trafikimit dhe mbrojtjen e viktimave në vendet  respektive.

 Duke punuar dhe adresuar së bashku problemet, qeveritë tona do të forcojnë edhe më shumë bashkëpunimin dhe do të rrisim edhe më shumë efektivitetin e përpjekjeve të tyre për parandalimin dhe luftimin e skllavërisë moderne.

Ju faleminderit dhe  uroj qëndrim të këndshëm në Shqipëri dhe punime të mbara konferencës!


Share