Komisioni për Sigurinë Kombëtare miratoi projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e aviacionit Civil”

  • Postuar më, 13/06/2022

Në drejtimin e kryetarit z. Nasip Naço Komisioni për Sigurinë Kombëtare mori në shqyrtim nen për nen  projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e aviacionit Civil” në  cilësinë e komisionit për dhënie mendimi. I pranishëm ishte z. Antin Bonati zëvendësministër në mistrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Pas shqyrtimit, diskutimit dhe miratimit nen për nen anëtarët miratuan në tërësi projektligjin në fjalë. Më herët komisioni kishte miratuar në parim projektligjin


Share