Vendim nr.4, date 01.6.2022 i Sekretarit te Pergjithshem per "Thirrjen e mbledhjes se Posacme te Drejtueseve te Institucioneve te Arsimit te larte per perzgjedhjen e kandidateve per nje pozicion vakant ne KLP"

  • Postuar më, 02/06/2022
Share