Zhvillohet mbledhja e përbashkët e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut

  • Postuar më, 26/01/2022

26 janar 2022

Në drejtimin e Kryetares së Kuvendit, znj.Lindita Nikolla, u zhvillua mbledhja e përbashkët e Këshillit të Legjislacionit dhe Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut ku u vijua me shqyrtimin e nismës së shumicës parlamentare “Për një ndryshim në ligjin 8417, datë 21.10.1998, “Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”, e depozituar në Kuvend më datën 15 tetor 2021.

Në rendin e ditës ishte shqyrtimi i raportit të mbledhjes së përbashkët që do ti paraqitet seancës plenare, pas shqyrtimit dhe miratimit të projektligjit në mbledhjen e kaluar.

Në nisje të mbledhjes, Kryetarja Nikolla parashtroi se raporti është hartuar brenda afatit ligjor të përcaktuar nga neni 70, pika 4 e Rregullores së Kuvendit dhe më pas e hodhi për votim. Raporti u miratua me unanimitet nga anëtarët e pranishëm në mbledhje.

Nisma e 39 deputetëve të shumicës parlamentare për ndryshime kushtetuese, synon shtyrjen e afatit të mandatit të organeve të Vettingut, përkatësisht KPK dhe Komisionerët Publikë deri në fund të vitit 2024, kohë kur mendohet se përfundon i gjithë procesi i rivlerësimit kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve.


Share